ที่ตั้งของเรา

เราภูมิใจที่เรียกนิวซีแลนด์ว่าบ้าน

นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ทางตอนใต้สุดของโลก มีชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศที่สวยงาม
ที่ธรรมชาติยังไม่ถูกทำลาย พื้นที่เพาะปลูกเขียวชอุ่ม และเป็นประเทศที่มีจำนวนโคนมมากกว่าคน
มีความหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และผู้คน ทำให้ประเทศเล็กๆ ในแปซิฟิกใต้แห่งนี้ กลายเป็นสวรรค์ที่ไม่เหมือนใคร

จากเขตกึ่งร้อนไกลออกไปทางตอนใต้ของเกาะใต้ - นิวซีแลนด์เป็นดินแดนสุดท้าย ก่อนชั้นน้ำแข็ง
ของแอนตาร์กติกา มีไม่กี่ประเทศในโลกที่มีลักษณะกายภาพทางธรรมชาติที่หลากหลายเช่นนิวซีแลนด์ ตั้งแต่ยอดเขาสูง ธารน้ำแข็งในเทือกเขาอันกว้างใหญ่ ไปจนถึงป่าฝนกึ่งเขตร้อน พื้นที่เพาะปลูกอัน
เขียวชอุ่ม ไปจนถึงกิจกรรมความร้อนใต้พิภพ หาดทรายสีขาวและสีดำ ไปจนถึงที่ราบคล้ายทะเลทราย และเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัย - ทั้งหมดอยู่ในดินแดนแห่งเดียวกัน

Awarua เซาท์แลนด์

เซาท์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในนาม "นิวซีแลนด์ที่แท้จริง" มีความสวยงามที่ไม่มีใครเทียบได้ ดินแดนแห่งสัตว์พื้นเมือง และภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ยังไม่ถูกทำลาย

หนึ่งในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ทะเลสาบ ภูเขา และที่ราบกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ของ
เซาท์แลนด์ ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่มีความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์อย่างหาที่เปรียบมิได้ ส่วนใหญ่
ยังไม่ได้รับการพัฒนาและไม่ถูกทำลาย  ที่นี่เป็นที่ตั้งของ AwaRua ฟาร์มออร์แกนิคของเรา
โดยเฉลี่ยแล้วฟาร์มโคนมในเซาท์แลนด์ของเราจะได้รับแสงแดด 1,600 ชั่วโมงและปริมาณน้ำฝน
1,000 มิลลิเมตรต่อปี ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกหญ้าเขียวชอุ่ม และวัวที่มีความสุข

Copyright © 2021 AwaRua Organics