บริษัทของเรา

คุณภาพของเรา

Open Country Dairy คุณภาพและความรับผิดชอบ คือหัวใจหลักของกิจกรรมทั้งหมด

โรงงานผลิตนมทุกโรงงานของเราได้รับการรับรองความปลอดภัยด้านอาหารสูงสุดของนิวซีแลนด์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โรงงานของเราดำเนินการโดยใช้ระบบที่ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานของเรา
เราควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การจัดส่งสู่โรงงานจนถึงกระบวนการแปรรูปไปจนถึงบรรจุภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ ISO 17025 และต้องได้รับการยอมรับจากกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน (MPI) ของนิวซีแลนด์
ผ่านโครงการและแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงแผน HACCP  ความใส่ใจในการบริการและคุณภาพ เป็นตัวกำหนดมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้รับการรับรองฮาลาลและโคเชอร์   คุณภาพของเรา - ผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุด

สิ่งแวดล้อมของเรา

Open Country Dairy เข้าใจถึงการพึ่งพาระหว่างธุรกิจ เกษตรกร ผลิตภัณฑ์ และลูกค้าของเรา ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่สวยงามของนิวซีแลนด์ ความมุ่งมั่นของเราไม่ได้อยู่ที่นิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโลก สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับเราทุกคน ความใส่ใจของเราถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการร่วมมือกับ thinkstep ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการ ความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเรามุ่งมั่นที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เรานำมาใช้

Open Country Dairy ใช้นโยบาย และเทคโนโลยีในการอนุรักษ์ ลดและรีไซเคิล เราได้พัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างจริงจัง  Open Country Dairy
และสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกัน - ผลิตภัณฑ์นมที่ดีที่สุด

มุ่งสู่ความเป็นออร์แกนิค

โลกของเราและการตระหนักถึงอนาคตของเรา ความตระหนักรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต สิ่งที่เรากิน วิธีที่เราดูแลโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไป   ไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Open Country Dairy ได้มีโอกาสเข้าสู่ ตลาดออร์แกนิค เมื่อโลกเริ่มรับรู้ถึงคุณภาพของนมที่มาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าออร์แกนิค และหลักปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยของอาหารที่มีความเข้มงวดมาก เราจึงเป็นหนึ่งในผู้แปรรูปออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ และเราภูมิใจในนมออร์แกนิคของเรา
และโรงงาน AwaRua แห่งดินแดนทางตอนใต้ของเรา  ไม่ใช่แค่เฉพาะในนิวซีแลนด์ แต่เราจะกลายเป็นผู้ผลิตระดับโลก

Copyright © 2021 AwaRua Organics