ฟาร์มของเรา

สิ่งแรกที่ผู้คนสังเกตเห็นได้ในฟาร์มของเรา คือลักษณะของดินที่อุดมสมบูรณ์ และทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มเพียงใด ลำธารน้ำใสที่ไหลผ่าน ไม่ได้เกิดขึ้น
ด้วยความบังเอิญ

ความแตกต่างระหว่างการฟาร์มออร์แกนิค และการทำฟาร์มแบบดั้งเดิมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ใส่เข้ามาแต่คือสิ่งเราผลิตออกไป เกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มคุณภาพของอากาศ น้ำ ดิน และสุขภาพของวัว ด้วยการทำการเกษตรแบบธรรมชาติที่ยั่งยืน ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี หรือวิธีการทั่วไป
ในการใส่ปุ๋ยในพื้นดิน แต่ใช้แนวทางปฏิบัติตามธรรมชาติ ที่ช่วยในการอนุรักษ์ดิน และน้ำอย่างยั่งยืน ปลอดภัยกว่าสำหรับเกษตรกรและวัวที่มีสุขภาพดี
ตามธรรมชาติของเรา

มาตรฐานหญ้าสดสำหรับเลี้ยงวัว

อาหารที่เราเลี้ยงวัวของเราคือเหตุผลที่ทำให้นมผง AwaRua Organic มีรสชาติหอมมันอร่อย ทั้งหมดนี้มาจากวัวที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีนั่นเอง

มาตรฐานการเลี้ยงวัวของ AwaRua คือการส่งเสริมการทำปศุสัตว์ที่ให้วัวสามารถหาอาหารกินเองได้ ถูกนำไปใช้กับฟาร์มออร์แกนิคทั้งหมดของเรา
นั่นหมายความว่านมที่ได้จากเกษตรกรออร์แกนิค AwaRua เท่านั้น ที่สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ AwaRua ได้

ฟาร์มโคนมออร์แกนิคของ AwaRua มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  เนื่องจากสภาพอากาศในเขตอบอุ่นทางตอนใต้ ทำให้หญ้ามีการเจริญเติบโตที่ดีเกือบตลอดทั้งปี วัวจึงได้เดินเล่น และเล่นกินหญ้าสดตลอด 365 วัน พวกเขาเพลิดเพลินกับอาหารที่ประกอบด้วยหญ้าขั้นต่ำ 85% เสริมด้วยหญ้าหมักหญ้าแห้ง
และพืชอาหารสัตว์

เมื่อฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นหรือวันที่อากาศร้อนและแห้งแล้งทำให้การเจริญเติบโตของหญ้าช้าลง เราใช้การจัดการทุ่งหญ้า และการให้อาหารเสริมเพิ่มเติม โดยทั่วไปจะใช้หัวบีท Fodder ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นออร์แกนิค ซึ่งมักปลูกในฟาร์มเดียวกัน เพื่อให้แน่ใจว่าโคนมของเรา ยังคงมีสุขภาพที่ดี และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

ในช่วงชีวิตของวัวในฟาร์มออร์แกนิคของ AwaRua ส่วนใหญ่จะได้หาอาหารโดยตรงจากทุ่งหญ้า อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขายังเป็นลูกวัวอายุน้อย และในช่วงปีแรกของชีวิต เราจะช่วยให้พวกเขาเติบโตได้อย่างเต็มที่และแข็งแรง โดยการเสริมสารอาหารจำเป็นเข้าไปในอาหารหลัก

วัวของเรา

หากคุณได้มีโอกาสติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมออร์แกนิค AwaRua ขณะที่พวกเขานำฝูงวัวของพวกเขา เข้ามาเพื่อรีดนม คุณจะสังเกตเห็นความเอาใจใส่ และความรักที่เกษตรกรคนนั้นมีต่อวัวของเขาได้ทันที และในทางกลับกันคุณจะได้เห็นธรรมชาติที่ผ่อนคลายและอ่อนโยนของวัว  พวกเขาอาจมีลักษณะคล้ายกับวัวในฟาร์มใกล้ๆ แต่เมื่อเข้าไปมองใกล้ๆ คุณจะเห็นดวงตาที่สดใส ขนผิวมันวาว และสภาพโดยรวมที่สุขภาพดี วัวของเราเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพของเรา แต่พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวด้วยเช่นกัน พวกเขามีบุคลิกเป็นของตัวเอง และเราปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ

Copyright © 2021 AwaRua Organics